Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ002646
AutorPastyřík, Svatopluk
Titel

Hypokoristika v povídkách Boženy Němcové

ErschienenPrameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 191-196.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Literární onomastika
Klassifikation (EN)Literary onomastics
SchlagwörterNěmcová, Božena; jazyk autorský; onomastika literární; hypokoristika; čeština; antroponyma; dialektismy
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Tschechisch; Personennamen
AnmerkungUžití, funkce a způsoby tvoření mužských a ženských hypokoristik
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2646
PURLCitation link