Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ002644
AutorPodhorná, Vlasta
Titel

O jazyce Boženy Němcové

ErschienenPrameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 179-184.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterNěmcová, Božena; jazyk autorský; styl autorský; aktualizace; zásoba slovní; nářečí východočeská; čeština; dialektismy
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Wortschatz; Tschechisch
AnmerkungPoznámky k nářečním prvkům, gramatické stavbě jazyka, slovosledu, přímé řeči a dialogům v Babičce
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2644
PURLCitation link