Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001931
AutorPastyřík, Svatopluk
Titel

Počátky výzkumu hypokoristik na VŠP v Hradci Králové

ErschienenSeminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 75-79
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Anthroponomastics
Schlagwörterhypokoristika; antroponyma; čeština
Schlagwörter (DE)Personennamen; Tschechisch
AnmerkungCílem výzkumu (začal po r. 1990) je slovníkové zpracování hypokoristik
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1931
PURLCitation link