Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001929
AutorSvobodová, Alena; Dršatová, Jitka
Titel

Antroponyma a jejich funkce v idiomech

ErschienenSeminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 69-74
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Anthroponomastics
Schlagwörterantroponyma; idiomy; čeština
Schlagwörter (DE)Personennamen; Idiome; Tschechisch
AnmerkungZaměřeno na postižení souvislostí mezi procesem lexikalizace idiomů a procesem změn proprií v nich obsažených
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1929
PURLCitation link