Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001926
AutorUher, František
Titel

Hypokoristika ženských rodných jmen v širším brněnském regionu

ErschienenSeminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 89-94
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Anthroponomastics
Schlagwörterantroponyma; hypokoristika; čeština
Schlagwörter (DE)Personennamen; Tschechisch
AnmerkungV Brně a několika přilehlých vesnicích
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1926
PURLCitation link