Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001908
AutorNemčoková, Oľga
Titel

Štruktúrne typy hydroným v povodí horného Hrona

ErschienenSeminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 189-193
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterhydronyma; slovenština; onomastika
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Onomastik (Namenkunde)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1908
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pomenovacie modely hydroným v povodí Hornádu na území Spiša / Goótšová, Andrea
Rybníky a mlýny v povodí Kuřimky / Vermouzek, Rostislav
Konba a žijba Hrona Metánovského / Šmejkal, Pavel
Rybníky v povodí Mlýnského potoka na Českolipsku / Panáček, Jaroslav
Rybníky v povodí Bobřího potoka na Českolipsku / Panáček, Jaroslav
Typy dialogů a kritéria jejich třídění / Müllerová, Olga
Onymický systém hydronym a oronym v Brně / Skutil, Jan