Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001769
AutorDuchoň, Jiří
Titel

K problému "správného"psaní odborných termínů a vůbec tzv. slov přejatých

ErschienenBulletin Čes. společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 23, č. 2, 1995, s. 15-17
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie. Obecné otázky a celkové práce
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Klassifikation (EN)Terminology. General works
Orthography
Schlagwörterslova přejatá; pravopis; terminologie; čeština
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Rechtschreibung; Terminologie; Tschechisch
AnmerkungPříspěvek profesora biochemie k jazykové správnosti a psaní přejatých slov a termínů; fonetizace přejatých slov vede k zatemnění jejich etymologie
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1769
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Psaní slov přejatých / Daneš, František
Psaní některých přejatých slov / Svobodová, Ivana
Psaní přejatých slov 2 / Svobodová, Ivana
Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU / Trnková, Kateřina
Slavistický příspěvek k problému tzv. elementární příbuznosti / Kopečný, František
Psané podoby přejatých slov / Svobodová, Diana
Několik poznámek k pravopisu odborných výrazů v terminologii a nomenklatuře přírodních věd a medicíny / Duchoň, Jiří