Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001595
AutorRůžička, Rudolf
Titel

Structural and communicative hierarchies in participial adjuncts

ErschienenDiscourse and Meaning : Papers in Honor of Eva Hajičová, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 337-345
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörtersyntax; participia; pozice syntaktické; téma; réma; jádro výpovědi
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Thema; Rhema
AnmerkungVzájemnou závislost mezi strukturální a komunikativní hierarchií ve složitých souvětích obsahujících participiální rozvíjející členy nutno určovat s ohledem na syntaktickou pozici těchto členů. Rozlišuje tři hlavní strukturální typy
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1595
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

The Englisch -ing participial adjuncts in first and second written discourse / Filiouchkina Krave, Maria
Scales and hierarchies. A cross disciplinary perspective
Disentangling lexical hierarchies / Vogel, Radek
Proportions between functions and hierarchies of markedness / Sami Anvar, Mohamed
Communicative dynamism / Firbas, Jan
Communicative Czech. Elementary Czech / Bednářová, Ivana
Communicative Czech. Elementary Czech. Intermediate Czech / Pintarová, Magdalena