Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001565
AutorDamjanović, Stjepan
Titel

Biskup Strossmayer i ćirilometodska baština

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 81-87
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
Schlagwörterstaroslověnština; slovanština církevní; Strossmayer, Josip Juraj
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch; Altkirchenslawisch
AnmerkungJosip Juraj Strossmayer (1814 Osijek - 1905 Dakov), jeho úloha při obnově stsl. a csl. liturgických knih
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1565
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Adhortace De ammonicione ad presbiteros a biskup Vojtěch / Zachová, Jana
Vladyka miruje nebo biskup žehná ? O náboženském lexiku českých pravoslavných křesťanů / Hrdinová, Eva Maria
O češtině na I(i?)nternetu / dč
Czeszczyzna i polszczyzna na poważnie i na weselo / Tkaczewski, Dariusz
I. A. Krylov - a on i nyne zdes' / Sipko, Jozef
Zrušte "i" / Dvořáková-Janů, Věra
YyiI / Svobodová, Ivana