Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001564
AutorKraus, Jiří
Titel

K soustavě žánrů akademického diskurzu

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 58-65
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Vyučování češtině. Teorie a metodika
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Czech teaching. Theory and methodology
Schlagwörterdiskursy akademické; vyučování; čeština
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungNáčrt možného vysokoškolského kursu, který by představil nároky vědeckého jazyka a stylu
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1564
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K proměnám veřejného diskurzu / Kraus, Jiří
K problematice institucionálního diskurzu / Kraus, Jiří
K poststrukturální analýze moderního diskurzu / Kraus, Jiří
K metodologickým východiskům analýzy mediálního diskurzu / Kraus, Jiří
Funkce metafory a soudobém mediálním diskurzu / Kraus, Jiří
K formování Českého akademického korpusu / Králík, Jan
K problematice překladu žánrů / Hrdlička, Milan