Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001561
AutorŠvehlová, Milena
Titel

K problematice oslovení v češtině

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 73-80
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörteroslovení; komunikace; konstrukce syntaktické; etiketa řečová; sociolingvistika; stylistika; čeština; prostředky kontaktové
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Soziolinguistik; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Tschechisch
AnmerkungOslovení jako kontaktový prostředek verbální komunikace a jako část syntaktické konstrukce. Oslovení v jazykové etiketě
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1561
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice slovesného vidu v češtině / Srpová, Milena
Oslovení v němčině a češtině / Kneřová, Magdalena
K problematice zdvořilosti a řečové etikety z hlediska psychosociálního / Švehlová, Milena
K problematice stupňování adjektiv v češtině a polštině / Lotko, Edvard
Pronominální oslovení (tykání a vykání) v současné češtině / Jurman, Alexander
K problematice vidu v češtině a angličtině: pragmatický přístup / Hejtmánková, Jana
Oslovení jako problém sociální komunikace (oslovení v rodině) / Dršatová, Jitka