Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001542
AutorKvítková, Naděžda
Titel

Jazyková stránka cestopisu Martina Kabátníka

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 78-83
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
SchlagwörterKabátník, Martin; jazyk autorský; styl autorský; čeština; cestopisy
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungM. Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Kaira r. 1491-92. Praha, Justin V. Prášek 1894
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1542
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyková stránka nestaršího cyklu česky psaných legend / Kvítková, Naděžda
Jazyková stránka agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých / Kvítková, Naděžda
Jazyková stránka cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova "Cesta z Prahy do Benátek" / Koblížek, Vladimír
Jazyková stránka Bible kralické / Dittmann, Robert
Grafická stránka nejstarších zápisů kroniky tak řečeného Dalimila / Kvítková, Naděžda
Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencia Nitra 19.-20. mája 1994. Zborník materiálov
Jazyková stránka kázání Caesaria z Arles / Svoboda, Rostislav