Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001541
AutorTrösterová, Zdeňka
Titel

Církevní slovanština - jazyk "cestovatelů"a "jazyk-cestovatel"

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 70-74
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Církevní slovanština
Klassifikation (EN)Church Slavonic
Schlagwörterslovanština církevní
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch
AnmerkungJazyková, historická a literární esej
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1541
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Žena a církevní slovanština / Trösterová, Zdeňka
Církevní slovanština jako spisovný jazyk areálu Slavia Orthodoxa - centra církevněslovanské kultury v průběhu staletí / Trösterová, Zdeňka
Ruský církevní (pravoslavný) rok / Trösterová, Zdeňka
Církevní slang a tajný jazyk totality / Lašťovičková, Michaela
Expanze spojovacího výrazu "a"v současných ruských textech? / Trösterová, Zdeňka
Makedonská redakce církevní slovanštiny / Ribarova, Zdenka
Formování makedonské redakce církevní slovanštiny / Ribarova, Zdenka