Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001538
AutorPospíchal, Karel
Titel

Typologické srovnání cestopisů Václava Vratislava z Mitrovic a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 84-87
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
SchlagwörterHarant z Polžic a Bezdružic, Kryštof; Vratislav z Mitrovic, Václav; cestopisy; jazyk autorský; styl autorský
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1538
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Typologické srovnání českého a ruského kulturního lexika / Novotná, Renata
Typologické srovnání klasifikace českých a maďarských frazeologických jednotek / Garai, Csaba
Z korespondence Václava Machka / Havlová, Eva
Postavení příklonky se v textu Kryštofa Haranta "Cesta z království Českého ... do Země svaté..."(...ale nemoha sám sobě pomoci, do vody upadl a se utopil (I 90)) / Zikánová, Šárka
Jazyková stránka cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova "Cesta z Prahy do Benátek" / Koblížek, Vladimír
Jazyková stránka cestopisu Martina Kabátníka / Kvítková, Naděžda
Ke stavu poznání staročeských cestopisů / Pavera, Libor