Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001537
AutorPastyřík, Svatopluk
Titel

Cesta Labyrintem světa

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 109-111
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Literární onomastika
Klassifikation (EN)Literary onomastics
SchlagwörterKomenský, Jan Amos; čeština; propria
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Propria
AnmerkungO propriích v Komenského Labyrintu světa
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1537
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ze slovanského světa / Pastyřík, Svatopluk
Labyrint proprií v Labyrintu světa / Pastyřík, Svatopluk
Labyrintem japonských jmen (pokračování) / Winkelhöferová, Vlasta
Labyrintem japonských jmen 2 / Winkelhöferová, Vlasta
Labyrintem japonských jmen 3 / Winkelhöferová, Vlasta
Labyrintem počátečního jazykového vyučování / Zbranková, Milena
Labyrintem vlastních jmen a nářečí / Šrámek, Rudolf