Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001536
AutorDavid, Milan
Titel

Jazykové ztvárnění motivů cest v díle Simonetty Buonaccini

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 190-191
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterBuonaccini, Simonetta; jazyk autorský; styl autorský; čeština; cestopisy
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Autorstil; Tschechisch
AnmerkungBásnířka S. Buonaccini (vlast. jménem Ludmila Bučanová, 1839-1935) a její cestopis "Sbohem, condottiere!"
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1536
PURLCitation link