Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001533
AutorMalenínská, Jitka
Titel

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Minor place names
Schlagwörteroronyma; anoikonyma; čeština
Schlagwörter (DE)Anoikonyme; Tschechisch
AnmerkungOronyma Českého středohoří vycházející z českého apelativa stráž nebo z jeho něm. ekvivalentů Wache, Wacht, Warte, Hut
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1533
PURLCitation link