Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001532
AutorHauser, Přemysl
Titel

Cesta a pouť. Česko-slovinské paralely lexikální a slovotvorné

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 40-45
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Sémiotika. Obecná sémantika
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Semiotics. General semantics
Schlagwörterstudie porovnávací; sémantika; čeština; slovinština
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Semantik; Tschechisch; Slowenisch
AnmerkungVýznamový a slovotvorný rozbor sémantického pole
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1532
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Česko-ukrajinské lexikální paralely / Ponomariv, Oleksandr
Čtyři česko-slovinské lexikální izoglosy / Rejzek, Jiří
Česko-slovinské slovníkářské paralely: k některým shodám a odlišnostem v české a slovinské lexikografické teorii i praxi / Kroupová, Libuše
Začátek a konec, slovotvorné a významové souvislosti / Hauser, Přemysl
Neproduktivní slovotvorné prostředky a typy podstatných jmen / Hauser, Přemysl
Prefixace, její povaha a místo v slovotvorné soustavě / Hauser, Přemysl
Česko-slovinské kulturní styky / Urbančič, Boris