Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001530
AutorRacková, Marie
Titel

Apelativní pojmenování cest v nářečích

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 46-50
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Různé příspěvky dialektologické
Klassifikation (EN)Various dialectological contributions
Schlagwörterapelativa; dialektologie; nářečí; čeština
Schlagwörter (DE)Dialektologie; Mundart; Tschechisch
AnmerkungNa materiálu z ČJA, konkrétně heslo pěšinka (ve vlasech)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1530
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pojmenování peroutky v českých nářečích / Přadková, Petra
Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích / Konečná, Sabina
K tvoření zemědělských pojmenování v českých nářečích / Fic, Karel
Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích / Hladká, Zdeňka
Pojmenování a slovo / Čechová, Marie
Místní jméno Dubí Hora a apelativní adjektiva tvořená příponou -í z obecných pojmenování rostlin / Olivová-Nezbedová, Libuše
Slibuji na svou čest! / Šaur, Vladimír