Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001529
AutorZimová, Ludmila
Titel

Jízdenka jako sdělení

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní příspěvky bohemistické
Klassifikation (EN)Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Schlagwörterpsanost; čeština
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Tschechisch
AnmerkungRozbor železniční jízdenky jako písemného jazykového projevu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1529
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Řeč a sdělení / Fucimanová, Milena
Zdraví jako mediální téma / Zimová, Ludmila
Úspornost jako záležitost univerzální a specifická / Zimová, Ludmila
Způsoby vyjadřování podmětu jako problém didaktický / Zimová, Ludmila
Porozumění kondenzovanému sdělení / Hájková, Eva
Příliš anglické sdělení / Svobodová, Jana
Upřesňujeme svá sdělení / Svobodová, Jana