Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001528
AutorKnappová, Miloslava
Titel

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

ErschienenCesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Minor place names
Place names
Schlagwörteranoikonyma; čeština; hodonyma
Schlagwörter (DE)Anoikonyme; Tschechisch
AnmerkungNa materiálu cca 4600 jmen cest získaných ze soupisů PJ v Čechách
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1528
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odraz historických událostí v pomístních jménech / Knappová, Miloslava
Osobní jména v pomístních jménech v Čechách / Knappová, Miloslava
Odraz majetkových a právních poměrů v pomístních jménech / Knappová, Miloslava
K motivačním, frekvenčním a formálním aspektům osobních jmen v pomístních jménech v Čechách / Knappová, Miloslava
Zlato v pomístních jménech / Loucká, Pavla
Bloudění v pomístních jménech / Dvořáková, Žaneta
Krecht v pomístních jménech v Čechách / Oliva, Karel