Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001519
AutorSvobodová, Jana; Höflerová, Eva
Titel

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu

ErschienenSlovenský jazyk a literatúra v škole, 42, č. 9-10, 1995-96, s. 265-272
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Česká nejazyková komunikace
Klassifikation (EN)Czech non-verbal communication
Schlagwörterparalingvistika; řeč těla; komunikace nejazyková; dialogy; čeština; komunikace pedagogická
Schlagwörter (DE)Nonverbale Kommunikation; Dialoge; Tschechisch
AnmerkungNeverbální složky projevů učitelů a žáků (gesta, postoje, mimika)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1519
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neverbální složky výukového dialogu / Svobodová, Jana
Dětská řeč ve školském dialogu / Höflerová, Eva
Děti s dyslexií ve školském dialogu / Höflerová, Eva
Mediální pořady jako téma školského dialogu / Höflerová, Eva
Jazyková specifika školního dialogu / Svobodová, Jana
Jazyková specifika školního dialogu / Svobodová, Jana
Oslovování a antroponyma ve školním dialogu / Svobodová, Jana