Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001511
AutorSvobodová, Jana
Titel

Jazyková specifika školního dialogu

ErschienenZápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 25-26
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterdialogy; čeština; komunikace pedagogická
Schlagwörter (DE)Dialoge; Tschechisch
AnmerkungTeze přednášky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1511
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyková specifika školního dialogu / Svobodová, Jana
Výzva a otázka v kontextu školního dialogu / Svobodová, Jana
Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny / Svobodová, Jana
Jazyková tvořivost žáků mladšího školního věku / Hájková, Eva
Specifika nových učebnic mateřského jazyka / Svobodová, Jana
Oslovování a antroponyma ve školním dialogu / Svobodová, Jana
Verbální a neverbální složky výukového dialogu / Svobodová, Jana