Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001497
AutorSvobodová, Diana
Titel

Jsou anglické názvy lepší reklamou?

ErschienenČeštinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 137-139
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Jiná jména (než osobní a zeměpisná)
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Names other than personal and geographical
Schlagwörteranglicismy; jazyk reklamy; slova přejatá; čeština; logonyma; názvy obchodní; pragmatonyma
Schlagwörter (DE)Anglizismen; Werbesprache; Lehnwörter; Tschechisch
AnmerkungDoklady o nevhodnosti užívání anglických názvů firem a výrobků pro účely reklamy
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1497
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Anglické názvy profesí a firem v češtině / Svobodová, Diana
Anglické výrazy v českém publicistickém stylu / Svobodová, Diana
Anglické názvy mají nalákat cizince / bo
Názvy ulic jsou plné hrubek / Veselá, Dana
Které názvy měsíců jsou již praslovanské? / Šaur, Vladimír
Které názvy měsíců jsou již praslovanské? / Šaur, Vladimír
Jsou některé slovanské názvy částí těla dysfemismy? / Rejzek, Jiří