Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001495
AutorJanáčková, Soňa
Titel

K jazyku a stylu povídek Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna

ErschienenČeštinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 129-133
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterŠimek, Miloslav; Grossmann, Jiří; styl autorský; jazyk autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorstil; Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungPovídkové cykly Besídka zvláštní školy, Návštěva cirkusu a Jak jsme převychovávali bělogvardějce (vyšlo 1993)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1495
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K jazyku a stylu Otokara Březiny / Filipec, Josef
Brána jazyků otevřená. K odchodu Jiřího Marvana / Mitter, Patrik
K jazyku a stylu dívčích próz Ivy Hercíkové / Horák, Jan
Poznámky k jazyku a stylu Hájkovy Kroniky české / Martínek, František
K jazyku a stylu českých barokních textů. 1. Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
K teoretickým základům didaktiky cizích jazyků / Egrtová, Soňa
K Masarykovu jazyku a stylu v díle Rusko a Evropa / Jelínek, Milan