Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001478
AutorStěpanova, Ludmila
Titel

K vývoji jedné skupiny českých rčení (frazeosémantické pole "Opilství")

ErschienenČeštinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 97-101
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Klassifikation (EN)Lexicology
Schlagwörterčeština; frazeologismy; rčení; sémantika
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Phraseologismen; Semantik
AnmerkungNaznačen vývoj frazeologismů sémantického pole " opilství " a popsány nejaktivnější synonymické řady a strukturně sémantické modely, jejich změny a vývoj
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1478
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historie a etymologie českých rčení. Bibliografie pramenů / Stěpanova, Ludmila
Z historie a současnosti českých rčení / Stěpanova, Ludmila
O Regestech. Poznámky k vývoji jedné z českých edic / Pátková, Hana
K vývoji názvů českých mincí / Chýlová, Helena
K vývoji českých (en)klitik / Kosek, Pavel
Frazeosémantické pole majetkové a sociální poměry člověka v ruských a českých ustálených přirovnáních se spojkou jako a s antroponymy / Grenarová, Renée
Porovnání maďarských a českých přísloví a rčení / Zeman, Jiří