Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001442
AutorKvítková, Naděžda
Titel

Dopis na základní a střední škole

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 58-62
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
General works
Schlagwörtervyučování; čeština; styl epistolární; korespondence
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch; Korrespondenz
AnmerkungVyučování psaní dopisu ve škole
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1442
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K práci s textem, zvláště na střední škole / Kvítková, Naděžda
Jak na základní a střední škole s přechodníky / Marek, Aleš
K výuce nadvětné syntaxe na základní a střední škole / Hošnová, Eva
Uplatnění vývojových prvků jazyka ve výuce češtiny na základní a střední škole / Chýlová, Helena
Vyučování tvarosloví na základní škole / Klímová, Květoslava
Mediální výchova na základní škole / Daněk, Jan
Postoje budoucích učitelů ke spisovné češtině ve výuce na základní a střední škole / Zimová, Ludmila