Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001440
AutorProcházka, Miroslav
Titel

Ulicemi Jičína

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 69-71
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Jména zeměpisná pomístní
Jména zeměpisná místní
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Minor place names
Place names
Schlagwörteronomastika; urbanonyma; názvy ulic; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Urbanonyme; Tschechisch
AnmerkungOnomastický materiál
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1440
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ulicemi Jičína / Horáková, Hana
Potíž s ulicemi / Deyl, Daniel
Ulicemi města Loun / Patrovská, Zdena
Místopis města Nového Jičína. Sv. 1. Purkmystři a starostové do roku 1945 / Chobot, Karel
Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd / Kovář, Daniel
Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes / Kovář, Daniel
Žďárskými ulicemi po 115 letech (1894-2009) / Fuksová, Jana