Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001439
AutorSvobodová, Ivana
Titel

Jubileum Jiřího Krause, ředitele Ústavu pro jazyk český

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 79-80
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Klassifikation (EN)Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
SchlagwörterKraus, Jiří; lingvisté; bohemisté
Schlagwörter (DE)Linguisten; Bohemisten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1439
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jubileum Jiřího Krause / Uhlířová, Ludmila
Jubileum prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc / Čmejrková, Světla
Osudy Ústavu pro jazyk český. Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů / Dvořáčková, Věra
Čtvrt století Ústavu pro jazyk český / Daneš, František
Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český / Karlíková, Helena
Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Bachmannová, Jarmila
Zasedání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV / Buchtelová, Růžena