Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001422
AutorHajičová, Eva
Titel

Postavení rematizátorů v aktuálním členění věty

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 241-251
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Syntax
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Syntax
Description and analysis of language
Schlagwörterrematizátory; syntax; členění větné aktuální; význam; čeština; angličtina
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Aktuelle Satzgliederung; Bedeutung; Tschechisch; Englisch
AnmerkungSyntaktické a sémantické vlastnosti rematizátorů v češtině a angl.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1422
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Aktuální členění věty a analýza diskurzu / Hajičová, Eva
Aktuální členění věty a výstavba promluvy / Hajičová, Eva
Teorie optimality a aktuální členění věty / Hajičová, Eva
Aktuální členění věty, rematizátory a kotrastivní základ / Hajičová, Eva
Aktuální členění české věty ve vztahu k negaci a presupozicím / Hajičová, Eva
Aktuální členění věty (jeho postavení v jazykovém systému a jeho význam pro překlad) / Sgall, Petr
Slovosled a aktuální členění věty / Štícha, František