Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001373
AutorRejzek, Jiří
Titel

K etymologii č. chystati

ErschienenSlavia, 64, č. 4, 1995, s. 421-423
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörteretymologie; čeština; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Etymologie; Tschechisch; Vergleichsstudie
AnmerkungProblematická etymologie tohoto slovesa
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1373
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K etymologii psl. *koren6 / Rejzek, Jiří
Několik poznámek k lidové etymologii / Rejzek, Jiří
Nová řešení v české etymologii / Rejzek, Jiří
K etymologii stsl. kor6c6 'dutá míra' / Valčáková, Pavla
Č. věk, psl. věkъ - etymologické a sémantické souvislosti / Rejzek, Jiří
K etymologii slova šroub / Fejt, Václav
K etymologii slav. *paxati / Kurkina, Ljubov' Viktorovna