Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001370
AutorPetrů, Eduard
Titel

Symbolika drahokamů a barev v Životě svaté Kateřiny

ErschienenSlavia, 64, č. 4, 1995, s. 381-387
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterlegendy; interpretace; poetika; čeština; barvy
Schlagwörter (DE)Interpretation; Tschechisch
AnmerkungInterpretace dvou míst v české legendě o sv. Kateřině, která nemají oporu v latinské předloze
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1370
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Brada svaté Kateřiny / Šimek, Štěpán
Život svaté Kateřiny
"Rýžoviště zlata a doly drahokamů...". Sborník pro Václava Huňáčka
Symbolika táhne / Knappová, Miloslava
Proměny exempla v barokní literatuře / Petrů, Eduard
Zoomorfní symbolika v lidové tradici
Stavba Klášterského mlýna ve Svaté Dobrotivé v letech 1701-1702. Rozbor a edice účtu / Maur, Eduard