Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001103
AutorBuzássyová, Klára
Titel

Aspekty kontaktov slovenčiny a češtiny

ErschienenSociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 163-182
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Schlagwörtervarianty; kontakty jazykové; slovenština; čeština; synonyma
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Slowakisch; Tschechisch
AnmerkungDefinice termínů kontaktová varianta, kontaktové synonymum. Vztahy češ. a slov. v historii a v současnosti z různých hledisek (etnosociokulturní, stylistická a komunikačně-pragmatická dimenze)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1103
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vzťah slovenčiny a češtiny a jazyková kultúra / Buzássyová, Klára
Vzťah slovenčiny a češtiny a jazyková kultúra / Buzássyová, Klára
Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom slovníku / Buzássyová, Klára
Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny
Neurolingvistické aspekty češtiny / Lehečková, Helena
Pragmatické aspekty češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 1
Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny / Horecký, Ján