Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000922
AutorDaneš, František
Titel

K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 203-208
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Teorie vědeckého a odborného stylu
Klassifikation (EN)Pragmatics
The theory of scientific and special style
Schlagwörterkomunikace vědecká; referáty; abstrakty
Schlagwörter (DE)Abstrakta
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/922
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poznámky k mluvenosti a psanosti komunikace na četu / Müllerová, Olga
Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností / Bogoczová, Irena
Míšení rysů "mluvenosti"a "psanosti"ve vybraných českých písňových textech / Kleňhová, Eliška
Různé podoby současné komunikace: mezi mluveností a psaností (1. část) / Hoffmannová, Jana
Různé podoby současné komunikace: mezi mluveností a psaností (2. část) / Hoffmannová, Jana
Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití pro poznání rozdílných "světů"mluvenosti a psanosti / Hoffmannová, Jana
K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání