Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000920
AutorBozděchová, Ivana
Titel

Poznámky k manažerské hantýrce

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 183-191
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Terminologie ostatních oborů
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Terminology of the other fields
Schlagwörterčeština; terminologie; management; slang
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Terminologie; Slang
AnmerkungSlovní zásoba, vazba na terminologii v češtině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/920
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K brněnské hantýrce / Valčáková, Pavla
Kultura manažerské komunikace / Bartošek, Jaroslav
Poznámky k elipse / Zimová, Ludmila
Poznámky k zvukomalbě / Langerová, Marie
Poznámky k argumentaci
K tvořivosti básnické / Bozděchová, Ivana
K interpretaci a intertextovosti / Bozděchová, Ivana