Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000918
AutorMüllerová, Olga
Titel

Čeština a jaderná energetika

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 169-174
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie technických a průmyslových oborů
Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Terminology of technical and industrial fields
Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; terminologie; energetika jaderná; jazyk odborný
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Terminologie; Fachsprache
AnmerkungCharakter odborných textů a terminologie v češtině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/918
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština v současné mluvené komunikaci / Müllerová, Olga
Čeština v současné mluvené komunikaci / Müllerová, Olga
Sesh we skole? aneb Čeština roku 2004 / Müllerová, Olga
Čeština v dialogu věkově rozdílných mluvčích / Hoffmannová, Jana
Čeština na WWW chatu / Jandová, Eva
Mluvená čeština v autentických textech / Müllerová, Olga
Čeština v marketingu - dříve a dnes, v realitě a v literatuře / Hoffmannová, Jana