Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000916
AutorJanečková, Marie
Titel

K zeměměřické terminologii a k terminologii v katastru nemovitostí

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 158-163
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie technických a průmyslových oborů
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Terminology of technical and industrial fields
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterčeština; terminologie; zeměměřictví; slovníky; angličtina
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Terminologie; Wörterbücher; Englisch
AnmerkungNa okraj Česko-anglického slovníku pro geodety a kartografy, Zdiby 1993. Česká terminologie
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/916
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pomístní názvy v katastru mrákovském / Nováková, Marie
Poznámky k vývoji zeměměřické terminologie v posledních létech / Rambousek, Jan
K terminologii v kulturistice / Tichá, Zdeňka
K archivní terminologii / Fiala, Tomáš
K jazyku Daniela Vettera v cestopise Islandia. / Janečková, Marie
K jazyku Daniela Vettera v cestopise Islandia. / Janečková, Marie
K výskytu germanismů v jihočeské nářeční oblasti / Janečková, Marie