Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000914
AutorKoblížek, Vladimír
Titel

Čeština a výpočetní technika

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 145-151
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Terminologie technických a průmyslových oborů
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Terminology of technical and industrial fields
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörterčeština; technika výpočetní; anglicismy; pravopis
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Anglizismen; Rechtschreibung
AnmerkungK problémům, které působí český pravopis v počítačových programech. Anglicismy v jazyce výpočetní techniky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/914
PURLCitation link