Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000910
AutorŠedivá, Martina
Titel

Několik poznámek o Bassově Čtení o roce osmačtyřicátém

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 122-132
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterčeština; styl odborný; styl umělecký; Bass, Eduard
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil
AnmerkungPoznámky ke stylu (vycházelo časopisecky od r. 1938; na hranici mezi stylem uměleckým a odborným)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/910
PURLCitation link