Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000908
AutorUhlířová, Ludmila
Titel

O právnické češtině: Od dopisové agendy Jazykové poradny k nové lingvistické disciplíně?

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 107-115
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Obecné otázky české stylistiky
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
General works
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörterčeština; styl odborný; poradny jazykové; právo
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Fachstil; Recht
AnmerkungZaměřeno na dotazy z oblasti právního jazyka
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/908
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Archivace lingvistických dokumentů na počítači. (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - u příležitosti půlstoletí její činnosti.) Část 1 / Uhlířová, Ludmila
Archivace lingvistických dokumentů na počítači. (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část 2 / Uhlířová, Ludmila
Méně známá kapitola z historie pražské jazykové poradny / Uhlířová, Ludmila
Současný stav a perspektivy jazykové poradny / Uhlířová, Ludmila
Internetový dialog jazykové poradny s veřejností (poradna(et)ujc.cas.cz) / Uhlířová, Ludmila
Nové lingvistické časopisy / Kraus, Jiří
(Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny / Pravdová, Markéta