Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000902
AutorZschärlich, Renate
Titel

Získávání receptivních znalostí ve vztahu k odbornému textu

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 66-70
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Bilingvismus. Jazykové kontakty
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Bilingualism. Language contacts
Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterrecepce; jazyky cizí; vyučování; multilingvismus receptivní; komunikace odborná
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Unterricht
AnmerkungReceptivní multilingvismus, odborná komunikace a porozumění čtenému textu, využití počítačů ve výuce cizím jazykům
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/902
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K jazykovému vyjadřování ve vztahu k myšlení / Dvořák, Karel
K rozboru syntaktických vztahů ve škole / Hrbáček, Josef
Transpozice ve vztahu k mutaci a reprodukci / Rusínová, Zdenka
Iniciálové zkratky ve vztahu k internacionalizaci / Kochová, Pavla
K současné znalosti latinských textů české reformace (cca 1350-1450) / Nechutová, Jana
O psycholingvistice ve vztahu k osvojování jazyků / Suchánková, Hana
Zápor a presupozice ve vztahu k aktuálnímu členění / Hajičová, Eva