Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000896
AutorPokorná, Eva
Titel

Odborný jazyk sportu v němčině v porovnání s češtinou

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 236-239
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Social dialects (argot, slang, etc.)
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština; němčina; terminologie; slang sportovní
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Deutsch; Terminologie
AnmerkungPoznámky k slovní zásobě jazyka sportu. Některé obecné rysy a dále specifické rysy v obou jazycích (v češtině např. slangové výrazy apod.)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/896
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problematika neologizmů v ruštině v porovnání s češtinou / Rudincová, Blažena
Ruské frazeologismy s lexémem "krev"v porovnání s češtinou / Zwingerová, Helena
Základy ruštiny pro filology (v porovnání s češtinou) / Žaža, Stanislav
Kategorie životnosti substantiv v ruštině v porovnání s češtinou / Kozílková, Jana
Elipsa a syntaktická nula v ruštině v porovnání s češtinou / Vychodilová, Zdeňka
Hláskoslovie slovenčiny v porovnaní s češtinou v ponímaní Ľ. Štúra / Baláž, Peter
Funkcie pasíva v slovenštine (v porovnaní s češtinou, poľštinou a nemčinou) / Sokolová, Miloslava