Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000887
AutorTěšitelová, Marie
Titel

K syntaktickému vyučování z hlediska frekvence věty a souvětí

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 18-24
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Syntax
Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Syntax
Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Schlagwörterčeština; syntax; frekvence; statistika; vyučování; souvětí; lingvistika kvantitativní
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Syntax (Satzlehre); Frequenz; Unterricht
AnmerkungDůležitost některých statistických dat o větě a souvětí pro výuku české skladby
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/887
PURLCitation link