Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000885
AutorZimová, Ludmila
Titel

Popularizace obecných právních norem

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 227-233
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; normy; popularizace; právo
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Recht
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/885
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K jedné méně obvyklé formě popularizace právních norem / Zimová, Ludmila
Metodika tvorby právních a organizačních norem. Díl 1, 2
Lingvistika, nebo popularizace vědy? / Kraus, Jiří
Popularizace jazykovědy Českým rozhlasem / Zeman, Jiří
Zdroje a cíle jazykové popularizace / Svobodová, Jana
Problematika tvorby názvoslovných norem a překladů norem z pohledu praxe / Juračka, Zdeněk
Překlady právních textů / Matějková, N.