Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000884
AutorHavlová, Eva
Titel

Textová výstavba písemných projevů vysokoškolských studentů

ErschienenTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 221-226
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
The style of particular literary forms
Schlagwörterstyl odborný; styl vědecký; čeština; výstavba textová
Schlagwörter (DE)Fachstil; Tschechisch
AnmerkungJde o styl odborný a vědecký, ale dosud nedokonalý a naplno nezvládnutý
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/884
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výstavba jazykových projevů a styl / Hausenblas, Karel
Když se řekne Coca-Cola aneb k tvořivosti v písemných pracích vysokoškolských studentů / Klabíková Rábová, Tereza
K analýze žákovských písemných projevů / Pastyřík, Svatopluk
Postoje českých vysokoškolských studentů ke slovenštině / Uličný, Oldřich
Zkoumání plynulosti textu žákovských písemných projevů / Ondrášková, Karla
Textová výstavba románu Ladislava Fukse Vévodkyně a kuchařka / Čmejrková, Světla
Textová výstavba polylogu (na českém a ruském materiále) / Flídrová, Helena