Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000870
AutorJanečková, Marie
Titel

Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech

ErschienenJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 13-17
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní nespisovné útvary jazyka
Klassifikation (EN)The other non-standard forms of language
Schlagwörtermluva městská; interdialekty; regionalismy; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungAnalýza
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/870
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech / Janečková, Marie
Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Variantní tvary adjektiv v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Adjektivní skloňování rodových zájmen v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Variantní tvary bezrodých zájmen v mluvě střední generace města Havířova / Davidová, Dana
Nespisovné prvky v elektronicky sprostredkovanej komunikácii / Čulenová, Eva