Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000868
AutorHolub, Zbyněk
Titel

K problematice genia loci v lexikální rovině jazyka na Doudlebsku

ErschienenJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 24-47
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Particular dialects
Schlagwörternářečí doudlebské; nářečí jihočeská; zásoba slovní; čeština
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Tschechisch
AnmerkungOtázka symboličnosti nářečního výrazu, popř. frazeologismu. Hledání soustavy nářečního lexika
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/868
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice širšího projektu "Genius loci". K projektu genius loci jako systému dlouhodobého výzkumu / Holub, Zbyněk
K problematice jazyka a regionu / Holub, Zbyněk
K vývoji osídlení a k nářečním zvláštnostem na Doudlebsku / Holub, Zbyněk
Spisovnost a nespisovnost v lexikální rovině jazyka / Uher, František
K problematice pomístních jmen na Ledenicku / Holub, Zbyněk
K problematice vymezení jihočeského regionu / Holub, Zbyněk
K problematice specifických prozodických poměrů v některých lokalitách západních a jižních Čech / Holub, Zbyněk