Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000863
AutorDavid, Milan
Titel

Prof. Bohumil Trnka, jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku

ErschienenJazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 108-113
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
SchlagwörterTrnka, Bohumil; Pražský lingvistický kroužek; lingvisté
Schlagwörter (DE)Prager sprachwissenschaftlicher Kreis; Linguisten
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/863
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prof. Bohumil Trnka, jazykovědec světového významu / David, Milan
Teleologie jako jeden ze základních pojmů Pražského lingvistického kroužku? / Kořenský, Jan
Z korespondence Pražského lingvistického kroužku / Havránková, Marie
Kulturní kontext Pražského lingvistického kroužku / Šoltys, Otakar
Edice korespondence Pražského lingvistického kroužku / Havránková, Marie
Tradice Pražského lingvistického kroužku v Itálii / Richterová, Sylvie
Miloš Dokulil a dědictví Pražského lingvistického kroužku / Leška, Oldřich