Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000860
AutorZeman, Jiří
Titel

Ke vztahu češtiny a slovenštiny v České republice

ErschienenInnerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 523-537
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterčeština; slovenština; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Soziolinguistik
AnmerkungPodle Češtináře 1995-96, s. 58
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/860
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K výzkumu kontaktů češtiny a slovenštiny v České republice po rozpadu Československa / Zeman, Jiří
Ke konfrontačnímu studiu slovní zásoby češtiny a slovenštiny / Zeman, Jiří
K výzkumu vztahu češtiny a slovenštiny (přehled hlavních témat posledních patnácti let) / Zeman, Jiří
Ke vztahu grafémů a fonémů v esperantu / Zeman, Jiří
Výzkum kontaktů češtiny a slovenštiny v poválečném období / Zeman, Jiří
Základní sociolingvistický předpoklad každé jazykové kultury. Ke vztahu slovenštiny a češtiny / Daneš, František
Významný příspěvek ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny / Kraus, Jiří