Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000858
AutorPastyřík, Svatopluk
Titel

K českým a polským pranostikám

ErschienenInnerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 505-510
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Literární onomastika
Klassifikation (EN)Literary onomastics
Schlagwörteronomastika; pranostiky; čeština; polština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Tschechisch; Polnisch
AnmerkungShody mezi jazykovou a obsahovou stránkou drobných útvarů lidové slovesnosti na propriální bázi (antroponyma, hypokoristika, chrématonyma). - Podle Češtináře 6, 1995-96, č. 2, s. 58
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/858
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Znovu ke slovanským pranostikám / Pastyřík, Svatopluk
K přejímání jmen / Pastyřík, Svatopluk
Poznámky k českým názvům rostlin / Havlová, Eva
Utraktistická úcta k českým světcům / Halama, Ota
K psaní velkých písmen / Pastyřík, Svatopluk
K psaní velkých písmen / Pastyřík, Svatopluk
Josefu Kolaříkovi k pětasedmdesátinám / Pastyřík, Svatopluk